MDA RIDE Supporters přijedou do Poděbrad

Andrew Paulson

Přátelé MDA RIDE přijedou podpořit naší společnou myšlenku MDA RIDE na tradiční zahájení motorkářské sezóny do Poděbrad. Letošní jízda Praha - Poděbrady, kterou ve své obnovené podobě již podevatenácté organizuje Harley-Davidson Club Praha spolu s HOG Praha Chapter a městem Poděbrady, proběhne v sobotu 1. dubna 2017 ...

Přečíst »

Svalová dystrofie je velice krutá

Svalová dystrofie (MD) je široký termín pro označení nevyléčitelných genetických onemocnění svalstva, které oslabují pohybový aparát ...

MDA RIDE: Jedeme v tom s vámi!

MDA RIDE je společnost lidí, kteří se rozhodli pomáhat v České Republice lidem s nevyléčitelným nervosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie ...

1 005 508 Kč

Máme neskonalé potěšení z toho, že můžeme sdělit výsledek VIII. MDA RIDE 2016 ...


Jak můžete přispět vy?

Hledáme další dárce! MDA RIDE má sbírkové konto
Hledáme další dárce! MDA RIDE má sbírkové konto, jehož cílem je shromažďovat finanční prostředky na pomoc lidem nevyléčitelně nemocným svalovou dystrofií. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou na tento účet vložit jakoukoliv jednotlivou částku nebo si zřídí trvalý příkaz k úhradě.

43-5772270257 / 0100

V případě platby ze zahraničí IBAN:
CZ1201000000435772270257
BIC (SWIFT) kód:
KOMBCZPP

Můžete si koupit některý z předmětů s logem MDA RIDE

Můžete koupit pro sebe nebo své blízké některý z předmětů s logem MDA RIDE. Takto také přispějete na pomoc lidem nevyléčitelně nemocným svalovou dystrofií. Děkujeme!

9. MDA RIDE 2017

Logo 9. MDA RIDE 201717.6. 2017Logo AMD ČR
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR (AMD)
Logo Parent Project
Parent Project je nezisková organizace rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií
Logo Love Ride Švýcarsko
Love Ride Švýcarsko se koná vždy první neděli v květnu. Její výtěžek je věnován na pomoc lidem se svalovými onemocněními.
Logo Love Ride
Love Ride je největší motocyklovou charitativní akcí na světě. Od roku 1981 se v průběhu 35 let se díky všem účastníkům podařilo vybrat více než 24 millionů dolarů ve prospěch Muscular Dystrophy Association a dalších organizací.

Kontakt

Josef "Káďa" Kadeřábek: (+420) 602309158 e-mail
Zdeněk Janda: (+420) 774149970 e-mail
Copyright © 2016 · All Rights Reserved · MDA RIDE z.s.· IČ 26564424
Zubatého 10/330, 15000 Praha 5 · Reg. MV ČR 23.3.2009, č.j.: VS/1- 1/75006/09-R