502 000 Kč pro Asociaci muskulárních dystrofiků v ČR

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR (AMD ČR), která sdružuje postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní nezisková organizace působící v České republice. Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. Z letošního daru ve výši 502 000 Kč je financováno mnoho menších i větších projektů.

Díky sumě 20 000 Kč bylo možné zorganizovat v Hodoníně nu Kunštátu již 8. ročník šachového turnaje tělesně postižených mužů a žen O pohár MDA RIDE. Turnaj se hraje tzv. švýcarským systémem na 7 kol bez rozdílu postižení či výkonnosti.

Důležitou součástí činnosti AMD ČR je také vydávání členského časopisu Zpravodaj AMD, který vychází čtvrtletně a je určen pro poskytování informací členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD ČR, tak i z oblasti lékařské vědy a výzkumu nervosvalových chorob. I díky příspěvku 30 000 Kč může Časopis přinášet novinky ze zahraničí, jež souvisejí s nervosvalovými nemocemi, a být základem pro vzájemnou výměnu zkušeností a názorů postižených.

Jeden z nejoblíbenějších rekondičních pobytů pro členy AMD ČR proběhl opět v srpnu na Makarské riviéře i díky našemu příspěvku 40 000 Kč. Teplé podnebí, slaný vzduch a mořská voda blahodárně působí na kondici právě lidí se svalovou dystrofií. Přístup do moře je pro vozíčkáře umožněn zvedákem přímo z mola. Navíc letos přibyl také zvedák do bazénu s teplou mořskou vodou v prostorách hotelu, kde bývají účastníci pravidelně ubytováni. Bazén je využíván, když není zrovna příznivé počasí. K dispozici byli také dva asistenti, kteří pomáhali účastníkům do moře a také při rehabilitaci.

Na 7 dalších projektů AMD ČR jsme mohli přispět 246 000 Kč a 10 jednotlivým členům AMD ČR na potřebné přístroje a vybavení pak 166 000 Kč.