PH ART: Proč se rozhodli podporovat MDA RIDE?

Hudební skladatel Pavel Hrubeš je jedním z dvacítky nejúspěšnějších českých skladatelů za posledních 20 let. Složil hudbu k mnoha televizním pořadům i filmům a také dětským pořadům a pohádkám.

Pavel Hrubeš, který vydal již na 50 autorských CD, obsahujících filmovou hudbu pro mnoho různých příležitostí, říká, že pomáhat ohroženým a nemocným je pro něj samozřejmá věc. Zvláště to pak podle něj platí pro člověka, který dosáhl určitých pracovních úspěchů a díky tomu dokázal vytvořit dostatečnou rezervu finančních prostředků. On sám finančně podporuje MDA RIDE z výše uvedených důvodů již několik let, přesněji řečeno od zahájení její činnosti pravidelně a bez přestání.

Firma PH ART vykonává agenturní činnost v oblasti umění. Zastupuje hudebního skladatele, režiséra ozvučení a interpreta PhDr. Pavla Hrubeše při jednáních s autorskými organizacemi, zástupci médií a úřady. Nahrává a vyrábí zvukové a obrazové nosiče, zajišťuje jejich celosvětovou propagaci, distribuci a udělování souhlasu k synchronizaci.