Svalová dystrofie je velice krutá

Svalová dystrofie (MD) je široký termín pro označení nevyléčitelných genetických onemocnění svalstva, které oslabují pohybový aparát a brání pohybu - především u chlapců. Pro svalovou dystrofii je charakteristické progresivní ochabování svalstva, defekty svalových bílkovin a odumírání svalových buněk a tkání. Zahrnuje více než 20 specifických genetických vad.

Nejzávažnější variantou je Duchennova svalová dystrofie. Objevuje se přibližně u 1 chlapce na 3 000 narozených. První příznaky nemoci se u chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) začnou objevovat již ve věku kolem tří let. Nemoc postupně oslabuje kosterní svalstvo končetin a trupu. Přibližně ve věku dospívání tedy někdy mezi 13 a 19 rokem jsou zasaženy i svaly dýchací (takto postižení pak ke svému životu potřebují podpůrný dýchací přístroj) a svaly srdeční. V mnoha případech člověk postupně zeslábne až do té míry, že umírá následkem dýchacích a srdečních komplikací.

Svalová dystrofie postihuje v 99,9% chlapce, nicméně ve vzácných případech se onemocnění vyskytuje i u dívek. Svalová dystrofie se nezřídka objevuje také až v dospělém věku, nemá však tak razantní průběh jako u dětí. V současné době neexistuje účinná léčba tohoto onemocnění. Člověk postižený svalovou dystrofií se stále více stává závislým na svém okolí a fyzické pomoci ostatních. Jediný způsob jak prodloužit soběstačnost a hybnost každého jedince, je komplexní lázeňská léčba a pravidelná rehabilitace. Nemoc může naopak zhoršit jak nečinnost (jako je klid na lůžku, dlouhodobé sezení), tak i posilování. Prognóza závisí na individuální formě svalové dystrofie.
Péče o takto nemocné je pro rodiče velmi náročná psychicky i finančně.