Také vy můžete pomoci lidem se svalovou dystrofií

43-5772270257 / 0100
CZ1201000000435772270257 KOMBCZPP

Načtěte kód pomocí mobilní bankovní aplikace své banky a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji

Klikněte na tlačítko níže a pošlete dar na sbírkové konto MDA RIDE prostřednictvím PayPal

TVÁŘE
MDA RIDE

WILLIAM GODFREY "WILLIE G." DAVIDSON

Legendární konstruktér motocyklů, bývalý senior vice president a chief styling officer firmy Harley-Davidson Motor Company, vnuk jednoho ze zakladatelů, Williama A. Davidsona

SPONZOŘI A PARTNEŘI MDA RIDE

GENERÁLNÍ SPONZOR

HLAVNÍ SPONZOŘI

SPONZOŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI